Translate

Prêmios Individuais

Prêmios no Japão
 • J. League Top Scorer
  • Masahiro Fukuda (1995)
  • Emerson (2004)
 • J. League Best Eleven
  • Masahiro Fukuda (1995)
  • Guido Buchwald (1995, 1996)
  • Masayuki Okano (1996)
  • Shinji Ono (1998)
  • Emerson (2002, 2003, 2004)
  • Keisuke Tsuboi (2002)
  • Makoto Hasebe (2004)
  • Marcus Tulio Tanaka (2004, 2005, 2006)
  • Keita Suzuki (2006)
  • Washington (2006)
 • J. League Rookie of the Year
  • Shinji Ono (1998)
  • Keisuke Tsuboi (2002)
 • J. League Most Valuable Player
  • Emerson (2003)
 • J. League Manager of the Year
Prêmios Internacionais
 • AFC Player of the Month
 • AFC Youth Championship Most Valuable Player
  • Shinji Ono (1998)
 • Asian Young Player of the Year
  • Shinji Ono (1998)
 • FIFA World Youth Championship Best 11
  • Shinji Ono